https://static.hromadske.radio/2017/03/natlya_pasechnyk_sonya_zabuga18.30_0_0_0-225x225.jpg

Наталя Пасічник

Старша редакторка журналу «ELLE»

mailto: