https://static.hromadske.radio/2016/05/tetyanatroshchynska-225x225.jpg

Тетяна Федорів

(Tatiana Troshinska) Doctor of states administration, editor (Hromadske Radio), lecturer

mailto: