https://static.hromadske.radio/2018/01/viktor_brehunenko-225x225.jpg

Віктор Брехуненко

Доктор історичних наук, професор, завідувач відділу теорії і історії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

mailto: